Výsledky nás potešili

Výsledky nás potešili

Milí dobrovoľníci a organizácie, ĎAKUJEME vám za vašu ochotu pridať sa a svojou účasťou šíriť dobro v spoločnosti.

V čase do 16.09.2020 – 22.09.2020 na výzvu Týždňa dobrovoľníctva 2020 reagovalo a pomáhať prišlo 1.570 zúčastnených.  Z uvedeného počtu bolo 651 dobrovoľníkov, vrátane tých z projektu Naše Mesto. Naše Mesto je podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe.   Všetci si prišli „ochutnať dobrovoľníctvo“ ako novú skúsenosť a odpracovali 1.378 dobrovoľníckych hodín.

Dobrovoľníkov ste mohli stretnúť v mestách a obciach Prešovského kraja, napr.: V Prešove, Sabinove, Lipanoch, Starej Ľubovni, Kežmarku, Poprade, Levoči, Svidníku, Bardejove, Humennom. Potešujúce je, že sa pridali nadšenci aj v menších obciach:  Koškovce, Ľubotín, Jakubovany, Ihľany, Podhorany, Výborná, či Krížová Ves. Fotografie dokumentujú pestrosť aktivít.  Autori fotiek sú koordinátori, ale aj pán Peter Basala, fotograf.

 V tomto roku bol náročnejšie zladiť požiadavky organizácií s očakávaniami dobrovoľníkov. Situácia sa menila, čo organizátorom komplikovalo prípravu. Je prirodzené, že v čase pandémia prevažovali činnosti typické pre exteriér: ako čistenie brehov riek, parkov a záhrad okolo sociálnych zariadení a škôl, maľovanie plotov, lavičiek, výstavba ohniska, úprava okolia kríža a podobné činnosti. Šikovné ruky boli cenné pri reštaurovaní stoličiek, výsadbe kvetov, zazimovanie záhrad, hrabanie lístia a ďalších činnostiach. Dobrovoľníci pomáhali na obnove hradu Šebeš, Zbojníckom hrade aj Obišovskom hrade a to pod organizačným vedením OZ Rákocyho cesta. V samotnom Prešove zase dobrovoľníci pomáhali vytvoriť kvetinový záhon zo starých pneumatík a revitalizovať okolie hmyzieho hotela v škôlke na Budovateľskej ulici. Posledné menované aktivity posilnili úspech Prešovského kraja cez projektu Naše Mesto. Realizovali sa aj športové, či pohybové aktivity. V interiéroch sa dobrovoľníci venovali príprave materiálov na tkanie, výrobu terapeutických pomôcok, ale aj háčkovaniu, šitiu rúšok, či spracovaniu dokumentácie a foteniu.     

Do Týždňa dobrovoľníctva 2020 sa zapojilo celkovo 2 778 účastníkov, takmer v 200 organizáciách na Slovensku. Organizátorom kampane je každoročne Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spoločne spolu  krajskými dobrovoľníckymi centrami po celom Slovensku. V Prešovskom kraji podujatie organizačne zabezpečilo a organizáciam pomohlo materiálne, ale aj finančne Prešovské dobrovoľnícke centrum – o.z.

Týždeň dobrovoľníctva 2020 bol realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizácie Iuventa - Slovenský inštitút mládeže. Podporu nám poskytlo dodatočne aj mesto Prešov. ĎAKUJEME.

Napriek tomu, že rok 2020 je poznačený pandémiou, dobrovoľníci pomáhali aj počas karanténny a tak je dôležité poďakovať aj tejto skupine dobrovoľníkov, ktorý šili rúška, písali listy seniorom, pomáhali pri nákupoch.

Poznáte aj Vy niekoho, kto pomáhal a chceli by ste mu prejaviť uznanie aj verejne ? Máte šancu. Nominujte ho na krajské oceňovanie dobrovoľníkov, dobrovoľníckych skuipín, organizácií, firiem, či projektu Prešovského kraja. Nominácie prijímame od 1. októbra 2020 – do 15. novembra 2020. Viac informácií nájdete ak pozriete link: https://www.dobrovolnictvopo.sk/ocenovanie-dobrovolnikov a https://www.dobrovolnictvopo.sk/krajske-srdce-na-dlani-ocenovanie. 

 Mgr. Petra Gerhartová, koordinátorka TD; Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC - o.z.