Výsledky z Triády

Výsledky z Triády

Na výzvu PDC zareagovalo 16 organizácií ale aj neformálne skupiny mladých a pripravili akcie, ktoré zmobilizovali obyvateľov Prešova a okolia i mladých zo Starej Ľubovne a ženy z  Humenného. Počas mesiaca september dobrovoľnícky pracovalo 394 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali minimálne 1 576 hodín pri zveľadení lokálneho prostredia, posilnení kondície detí a mládeže s telesným postihom, povzbudili starších občanov, ale vytvorili priestor aj na vzdelávanie a posilnenie tímovej práce. 

Viac v prílohe. 

Prílohy na stiahnutie