Výstupy od okrúhleho stola

Výstupy od okrúhleho stola

V pondelok 14.03.2016 diskutovalo 30 lídrov MNO z Prešovského kraja na tému: Deformujú financie dobrovoľníctvo ? Svoje príspevky predniesli: Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC a PhDr. Laura Dittel, riaditeľka/správkyňa Karpatskej nadácie so sídlom v Košiciach. Hovorilo sa  o skutočnostiach, ktoré podnecujú ľudí k dobrovoľníctvu, ale aj o barierach, ktoré doborovoľnícky priestor deformujú. Svoje skúsenosti dobrovoľníka, predstavila L.Dittel, ale priblížila aj plány KN na tento rok. V závere účastníci prijali Vyhlásenie, ktorým vyzývajú k novele zákona č 406/2011 Z.z. a zároveň týmto podporujeme Platformu DC v jej snahách o nápravu a stabilizáciu dobrovoľnctva na Slovensku.

Za príjemné prostredie a ústretovosť ďakujeme vedeniu Knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove, kde sa podujatie konalo.