Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž

Spolok pre obnovu dediny vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách  na Slovensku s ústrednou témou:

„ Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2017.   Termín súťaže:

1. marec 2017 – 30. jún 2017  / termín, kedy môžu deti maľovať svoje predstavy o „svojej dedine“/

Adresa zasielania výtvarných prác:

Výtvarná súťaž SPOD, Mgr. Mária Čuchtová, Miklušovce 27, 082 44 Klenov

Viac informácií nájdete v propozíciách súťaže, ale aj na kontaktoch:    0911266762, mail: marika.cuchtova@gmail.com ,  www.spod.olim.sk