Výzva k nominácii dobrovoľníkov na ocenenie

Výzva k nominácii dobrovoľníkov na ocenenie

Vážení kolegovia a priatelia,

radi by sme vás informovali o možnosti nominovať svojho dobrovoľníka či skupinu dobrovoľníkov, ktorých si vážite a zaslúžia si morálne ocenenie. Krajské srdce na dlani má niekoľkoročnú tradíciu a v tomto 13. ročníku chceme oceniť aj organizáciu, ktorá sa dobrovoľníkom venuje, aj posilnením pozície koordinátora dobrovoľníkov.

Termín prijímania nominácií:  do 15.11.2014
Nominácie posielajte na e-mailovú adresu PDC OZ (info@dobrovolnictvopo.sk ) a to sken nominačného hárku aj s podpisom, alebo poštou na nižšie uvedenú adresu.

Prešovské dobrovoľnícke centrum

Ul.17. novembra 11, 08001 Prešov
051/ 7711676 + 0908/217080

email: info@dobrovolnictvopo.sk 
http://www.dobrovolnictvopo.sk/

Podmienky sú v Štatúte, ktorý nájdete v prílohe: