Výzva na podávanie návrhov na laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2014

Výzva na podávanie návrhov na laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2014

Návrhy na laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2014 sa podávajú písomne na oddelenie kultúry a športu Mestského úradu, Jarková 26, 080 01 Prešov do 27. 02. 2015. Viac v priloženej výzve.