Workshop

Workshop

Hlavným cieľom workshopov je predstaviť verejnosti model otvoreného informačného systému mimovládnych neziskových organizácií a získať spätnú väzbu od Vás. Séria workshopov sa realizuje v krajských mestá  v rámci národného projektu Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO, ktorého nositeľom je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.