Zahájenie NP Systém akreditácie MVO

Zahájenie NP Systém akreditácie MVO

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pri Ministerstve vnútra SR začal realizovať národný projekt „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií“. 
Projekt sa realizuje od marca 2014 do konca roku 2015. Viac informácií v prílohe.