Zasaď si svoj strom!

Zasaď si svoj strom!

Výzva pre mladých i skôr narodených, aby sa pridali a pomohli zveľadiť areál Zariadenia pre seniorov v Prešove, na Cemjate, dňa 29.09.2014. Po práci bude aj občerstvenie.

Viac informácií nájdete v prílohe.