Získajte grant od PSS, a. s.,

Získajte grant od PSS, a. s.,

Aj pri vašom obnovenom dome je neporiadok?    Získajte grant od PSS, a. s., na financovanie úpravy okolia domu.

Záujem o poskytnutie grantového financovania môžu mestá a obce, prípadne občianske združenia prejaviť zaslaním žiadosti na e-mail: mblanarik@pss.sk, alebo sekretariat@unia-miest.sk.

Žiadosť o grantové financovanie by mala obsahovať jasné informácie o plnení jednotlivých kritérií žiadateľ vyplní tabuľku, priloží fotografiu riešeného priestoru a pôdorys návrhu úprav s kópiou rozpočtu a odošle na uvedené mailové adresy.

Termín podávania žiadostí nie je obmedzený.  Rátame však s tým, že chcete začať práce na skultúrnení blízkeho pozemku už na jar, preto prvé zasadanie odborného zboru pre posúdenievašich žiadostí sme naplánovali na marec. Jednotlivé projekty budeme priebežne posudzovať samozrejme aj v ďalších štvrťrokoch. Program financovania je zatiaľ naplánovaný na 3 roky

https://www.pss.sk/informacie/novinky/ziskajte-od-nas-grant-upravu-okolia-vaseho-bytoveho-domu.html