Zmena vo vedení

Zmena vo vedení

Týmto Vás chceme informovať, že na Valnom zhromaždení PDC-OZ abdikovala z funkcie Bc. Juliana Hajduková, ktorá je spoluzakladateľkou a dlhoročnou predsedníčkou PDC. Svoje rozhodnutie urobila z vážnych rodinných dôvodov. Za jej doterajšiu obetavú prácu jej ďakujeme.

Novou predsedníčkou PDC-OZ sa stala Mgr. Dominika Hradiská, ktorá prebrala kormidlo od 8. marca 2017 a pri zverenej práci jej prajeme veľa zdravia, tvorivých síl a elánu v rozvoji Prešovského dobrovoľníckeho centra.  

Mgr. Dominika Hradiská je absolventkou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, odbor psychológia. S dobrovoľníctvom začala počas štúdia ako animátorka voľnočasových aktivít pre deti a tútorka rómskych detí v OZ Žabky. Po skončení štúdia pracovala ako koordinátorka projektov a lektorka projektového manažmentu, mäkkých zručností a manažmentu dobrovoľníctva. V roku 2011 spoluzakladala Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, v ktorom okrem obdobia materskej dovolenky aktívne pôsobila do roku 2016. Počas materskej dovolenky ako dobrovoľníčka viedla neformálnu skupinu mladých ľudí z obce Torysa venujúcu sa komunitným aktivitám. Svoje skúsenosti z oblasti dobrovoľníctva uplatňuje aj ako akreditorka organizácií zapájajúcich sa do programu Európskej dobrovoľníckej služby a posudzovateľka štandardov kvality práce s dobrovoľníkmi.