Aktuality

Štartujeme DAD

júl 23, 2018

DAD - Dni aktívneho dobrovoľníctva sú príležitosťou pre dobrovoľnícke organizácie ako sa prezentovať,  získať nových dobrovoľníkov a  ľuďom zas ponúknuť možnosť nezáväzne sa angažovať, vyskúšať niečo nové, získať…

Čítať →

Deň tradícií v obci Miklušovce

júl 12, 2018

Obec Miklušovce pozýva na DEŇ TRADÍCIÍ,  ktorý sa uskutoční dňa 15. 07. 2018 o 15.00 hodine. Očakáva vás areál futbalového ihriska.  VII. ročník prinesie  :  - vystúpenie filkórnech súborov a spevákov; - tvorivú dielňu;…

Čítať →

Národný týždeň charít

jún 10, 2018

V nedeľu (10.06.2018) sa začína Národný týždeň charity. Táto akcia má ambíciu priblížiť širokej verejnosti prácu Slovenskej katolíckej charity a tiež chce motivovať ľudí, aby neboli ľahostajní k biede a chudobe, ktorá je…

Čítať →

Vyslali ste svojho zamestnanca na tréning ?

jún 7, 2018

Vyslali ste svojich zamestnancov, koordinátorov dobrovoľníkov na tréning ? Určite očakávate, že sa dozviete ako hodnotí túto možnosť vzdelávania. Aj my sme sa pýtali,  čím ich tréning obohatil a tu sú niektoré odpovede:…

Čítať →

Supervízia pre koordinátorov dobrovoľníkov

jún 6, 2018

Pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie a pod.), ktorí pracujú s dobrovoľníkmi a chcú si overiť…

Čítať →

Tréningový cyklus pokračuje

máj 29, 2018

„Chcem meniť seba a svoje okolie, preto si potrebujem rozšíriť svoje zručnosti.“ Takto zdôvodnil svoju účasť jeden z frekventantov tréningu. PDC pokračuje vzdelávacím cyklom, ktorý je určený koordinátorom mladých ľudí…

Čítať →

Úspešný okrúhly stôl v Prešove

máj 25, 2018

V Prešove sa dňa 24. mája 2018 uskutočnila veľmi inšpiratívna diskusia. Bolo to zdieľanie toho, čo nás inšpirovalo k občianskej angažovanosti, ale aj hľadanie efektívnej spolupráce predstaviteľov MNO aj v budúcnosti. Odzneli…

Čítať →

Tréning sme naštartovali

máj 17, 2018

Koordinátori dobrovoľníkov, alebo ľudia s touto ambíciou absolvovali dňa 15. mája 2018 prvý blok tréningového cyklu. Lektorkou bola PhDr. Marta Hanečáková, PhD. a Bc. Juliana Hajduková.  Príjemnú atmosféru, neformálne metódy,…

Čítať →

Kurz manažmentu dobrovoľníctva v Bratislave

máj 4, 2018

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií Vás pozýva na akreditovaný tréning manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorý sa uskutoční v dňoch 18.-21. júna v priestoroch IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, na…

Čítať →

TRÉNING - zaujímavá ponuka

máj 3, 2018

Tréning je určený pre pracovníkov s mládežou, pedagógov, koordinátorov dobrovoľníkov v mimovládnych a verejných organizáciách, ale aj pracovníkov v komunitných centrách. Vnímame týchto dôležitých dospelých ako…

Čítať →