Angažovaná škola

Projekt Angažovaná škola oceňuje materské, základné a stredné školy, ktoré zapracovali do klasického vyučovania progresívnu stratégiu service learning a prispieva k rozširovaniu metódy na ďalších školách.

Ako zapojiť vašu školu do projektu? Pomôže vám absolvovať školenie Service learning

Príbehy z praxe, kde sa podarilo implementovať Service learning stratégiu nájdete tu. Medzi ocenennými dokonca nájdete aj zapojenú školu z nášho kraja - Základná škola s materskou školou v Poprade.

screenshot-2021-02-22-at-21-16-47-original