DAD 2019

DNI AKTÍVNEHO DOBROVOĽNÍCTVA 2019 - DAD 2019

PRE DOBROVOĽNÍKOV

12. ročník Dni aktívneho dobrovoľníctva - DAD v Prešovskom kraji, odštartujeme v pondelok 16. septembra 2019 v Zariadení pre seniorov, Veselá 1 v Prešove. Je to le jedna z ponúk. Všetky ponuky pre dobrovoľníkov sú zverejnené na stránke PDC, o.z.: https://www.dobrovolnictvopo.sk/prilezitosti-dobrovolnictva

Na mapke nájdeš ručičky, ktoré znázorňujú lokalizáciu ponuky danej organizácie. Na modrej ručičke je číslo v prípade, ak je ponúk na jednom mieste viac. Klikni na modrú a vygenerujú sa všetky možnosti. Kliknutím na bielu ručičku sa objaví text – ponuka pre dobrovoľníkov aj s kontaktom na koordinátora danej akcie.

Ponuka organizácií pre zapojenie dobrovoľníkov je pestrá a v roku 2019 tam nájdete viac ako 40 možností/ponúk. Tie pripravilo skoro 30 organizácií z celého Prešovského kraj. Týždeň dobrovoľníctva môžu využiť mladší aj skôr narodení, aby prišli pomôcť napr. pri skrášlení klubovne; môžete čítať deťom rozprávky príchodom do KC; príďte kreatívne vymaľovať plot; upraviť exteriér v MŠ; vytvoriť super čakáreň na detskom odd. v nemocnici; obnoviť kríž nad obcou; zapojiť sa do športového popoludnia pre seniorov; pomôcť pri vyčistení mozaikových schodov. Toto nie je všetko. Ponúk je oveľa viac.Skús hľadať a nájdeš, čo je vhodné aj pre teba. 

Vystúpme zo svojej komfortnej zóny. Pomáhajme činom a nie hádzaním mincí do pokladničiek neznámym ľuďom.

Pre zapojených dobrovoľníkov sme pripravili súťaž. V každej organizácií pri prezentácií nájdete lístok JA SOM DOKAZ. Prosíme,  vyplňte lístok, ktorý je zlosovateľný. Organizácia v ktorej ste sa angažovali, prinesie žrebovacie lístky na spoločné stretnutie, kde budeme losovať šťastných dobrovoľníkov začiatkom októbra. Pôjde o 3 zážitkové ceny.     

V Prešovskom kraji, rovnako ako na celom Slovensku, sa Týždeň dobrovoľníctva uskutoční v čase od 16. – 22. septembra 2019.

PRE ORGANIZÁCIE 

Ďakujeme školám, nemocniciam, klubom, sociálnym zariadeniam, mimovládnym organizáciám za systematickú prácu s dobrovoľníkmi a dôveru, ktorú nám preukázali.

12. ročník Dni aktívneho dobrovoľníctva v Prešovskom kraji, odštartujeme v pondelok 16. septembra 2019 v Zariadení pre seniorov, Veselá 1 v Prešove. Štart bude veselý, ale aj športový. Pozrite sa, kde všade dobrovoľníkov, teda VÁS POTREBUJÚ. Všetky ponuky sú zverejnené na stránke PDC, o.z.: https://www.dobrovolnictvopo.sk/prilezitosti-dobrovolnictva

Ponuka organizácií pre zapojenie dobrovoľníkov v roku 2019 je pestrá. Na mapke nájdete viac ako 45 možností/ponúk. Tie pripravilo viac ako 30 organizácií z celého Prešovského kraj. Na celom Slovensku, ale aj v Prešovskom kraji sa Týždeň dobrovoľníctva uskutoční v čase od 16. – 22. septembra 2019

Organizácie, ktoré organizujú podujatia a sú prihlásené do DAD 2019 si usmernenia k priebehu a záverečnému hodnoteniu nájdu v prílohe. Svoje otázky smerujte na koordinátorku, ktorej kontak sú tam uvedené.

Nezabúdajme, že sme pre dobrovoľníkov pripravili súťaž. Pri prezentácií ponúkajte dobrovoľníkov aj vyplnenie žrebovacích lístko, ktoré následne uschovajte. Donesiete ich na záverečné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 01.10.2019 v Prešove, reštaurácia SORAYA. Pozvánku pošleme.

SPOLU S VAMI dokážeme, čo všetko DOBROVOĽNÍCI  dokážu.