DAD 2019

DNI AKTÍVNEHO DOBROVOĽNÍCTVA 2019 - DAD 2019

PRE ORGANIZÁCIE 

Dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s výzvou zapojiť Vašu školu, CVČ, obec, klub, MNO do Dní aktívneho dobrovoľníctva 2019  a  pripraviť vlastnú dobrovoľnícku aktivitu v prospech Vašej školy, obce, klubu, MNO.

V Prešovskom kraji, rovnako ako na celom Slovensku, sa týždeň dobrovoľníctva uskutoční v čase od 16. – 22. septembra 2019. Prihláseným školám, organizáciám a ďalším subjektom poskytneme podrobnejšie informácie o našej podpore po prihlásení sa. Výzvu k zapojeniu, nájdete v prílohe, kde je aj tlačová správa, určená novinárom.

Prihlášku očakávame do 30. 08. 2019 do 18:00 na  https://forms.gle/tNV6u4idqA2JMo2t5

Potrebujete dobrovoľníkov, dobrovoľníčky do vašej organizácie ?                                                                                              Nemusíte čakať do poslednej chvíle. Ponuky zverejňujeme priebežne na stránke PDC, o.z.: https://www.dobrovolnictvopo.sk/prilezitosti-dobrovolnictva

V prílohe sú výzvy, kde nájdete podrobnejšie informácie o vzájomnej spolupráci.

 

PRE DOBROVOĽNÍKOV

Už 12 rokov objavujeme DOBRO.  Objav ho spolu s nami a  PRIDAJ RUKU K DOBRU. 

Počas tohto týždňa si budete môcť vybrať z množstva dobrovoľníckych aktivít, v rámci ktorých budete môcť nezištne pomôcť jednotlivým organizáciám. Ich zoznam nájdete tu začiatkom septembra. Ponuky zverejňujeme priebežne a nájdete ich na:  https://www.dobrovolnictvopo.sk/prilezitosti-dobrovolnictva

Na modrej ručičke je číslo v prípade, ak je ponúk na jednom mieste viac. Kliknutím na bielu ručičku sa objaví text – ponuka pre dobrovoľníkov.

V prípade nejasností, kontaktujte koordinátora, ktorí je pri aktivite uvedený. Tešíme sa na vás.

V roku 2018 pripravilo 30 organizácií v Prešovskom kraji viac ako 40 dobrovoľníckych ponúk rôzneho typu, do ktorých sa mohol zapojiť ktokoľvek s chuťou vyskúšať si dobrovoľníctvo či spoznať prácu niektorej zo zapojených organizácií. Počas 2 týždňov sa skrášľovali záhrady, upratovali interiéry, natierali ploty. Dobrovoľníci pomáhali aj pri voľnočasových aktivitách pre deti, výstavných trhoch, pri čistení a obnove hradu, výrobe terapeutických pomôcok, sprevádzaní klientov zariadenia sociálnych služieb a ďalších aktivitách. 

Ponuka bola pestrá a na výzvu zareagovalo 1157 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali viac ako 4700 hodín, čo pri použití hodnoty aktuálnej minimálnej hodinovej mzdy znamená, že títo ľudia venovali spoločnosti prácu v hodnote takmer 13 000€. Z hľadiska počtu zapojených ľudí tak patrí do trojice najúspešnejších ročníkov tohto podujatia.

SPOLU S VAMI dokážeme, čo všetko dobrovoľníci dokážu.