Dni aktívneho dobrovoľníctva

Dobré skutky nás robia lepšími.

Aj drobný čin, pomocná ruka podaná niekomu nezištne, dokáže zmeniť zabehnutý kolotoč života. Niekde predsa treba začať. Ponúkame vám možnosť pomáhať tam, kde vás potrebujú. PRIDAJTE RUKU K DOBRU v čase od 16. septembra – 22. septembra 2019. Od začiatku septembra nájdete ponuky na našej stránke.

Milé koordinátorky, koordinátori, organizácie a milí dobrovoľníci, už v minulosti ste dokázali, že aktivita je vám blízka a pomoc prirodzená. Verím, že sa v  roku 2019 stretneme opäť. Prihlásených subjektom poskytneme informácie o našej pomoci.

V roku 2018 sa na Slovensku zapojilo 6. 129 ľudí do Týždňa dobrovoľníctva. Samozrejme je tam aj váš podiel práce.Zdroj:  https://www.dobrovolnictvoba.sk/projekty/bratislavsky-tyzden-dobrovolnictva/

V Prešovskom kraji sa do DAD, čo je súbežná aktivita, zapojilo sa 1.157 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 4.700 hodín v 30 organizáciách. Išlo tak o jeden z úspešných ročníkov.

DAD -  Dni aktívneho dobrovoľníctva sa budú realizovať v čase od 16. septembra – 22. septembra 2019. Ide o národnú kampaň zameranú na zvíraznenie prínosu dobrovoľníctva.  Pridať sa môžete od pondelka do nedele. Začiatkom spetembra Vás budeme informovať o konkrétnych aktivitách, kde sa jednotlivci, či skupiny môžu pridať.  

Registrovať sa môžete ako organizácií do 30. 08. 2019 do 18:00 na  https://forms.gle/tNV6u4idqA2JMo2t5  

V prílohe nájdete výzvu, ktorá usmerňuje pomieky pre DAD 2019.