Týždeň dobrovoľníctva

Deň dobrovoľníctva/ Týždeň dobrovoľníctva/

Dekáda dobrovoľníctva/ Dni aktívneho dobrovoľníctva - DAD

Rôzny názov – jeden cieľ. Zvýšiť informovanosť občanov, zapojiť ľudí do dobrovoľníckej činnosti a vyzvárať podmienky pre prijatie tých, ktorí chcú priložiť ruku k dielu. Zvýšiť počet  dobrovoľníckych príležitosti v Prešovskom kraji bolo snahou zakladateliek Prešovského dobrovoľníckeho centra. Boli to dámy: PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD; PhDr. Marta Hanečáková; PhDr. Margita Pinčáková; Juliana Hajduková, ale pripojili sa aj ďalší členovia.

Prvou výraznejšou aktivitou smerujúcou k náboru nových dobrovoľníkov zo širokej verejnosti bol Týždeň dobrovoľníctva, ktorý organizovala SAIA n.o. Prešov v roku 2002. Následne sa organizoval sa Trh dobrovoľníckych príležitosti v rokoch 2005 až 2016 za účasti viacerých partnerov. Ako jeden z projektov PDC – o.z. https://www.dobrovolnictvopo.sk/projekty/trh-dobrovolnickych-prilezitosti    

Pod vedením občianskeho združenia C.A.R.D.O. naštartoval prvý ročník Dňa dobrovoľníctva. Našou úlohou bolo koordinovať aktivity v Prešovskom samosprávnom kraji. Organizácie zapájali dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do konkrétnych aktivít ako napríklad úprava okolia, maľovanie, upratovanie interiéru, výroba pomôcok pre klientov, výlety s klientmi, ručné práce, rozhovory s klientmi, či tvorba informačných databáz.

Či už išlo o Dni dobrovoľníctva, Týždeň dobrovoľníctva, alebo celú dekádu, cieľom bolo spojiť dobrovoľníka, dobrovoľníčku s organizáciou, ktorá ich pomoc uvíta. Informácie o výsledkoch jednotlivých ročníkoch len dokumentujú fakt ako kulminuje snaženie kooridnátora/koordinátorky. Úspech je zaručený, ak sa spoja viaceré organizácie, sily pri propagácií a vtedy dôvera ľudí prirodzene funguje. Bližšie informácie o jednotlivých ročníkoch Týždňa dobrovoľníctva/Dňa dobrovoľníctva/ Dni aktívneho dobrovoľníctva, nájdete v článkoch nižšie. 

V roku 2019 sme pripravili reportáž z DAD, ktoré sa realizovalo v Zariadení pre seniorov v Prešove. 

Dokument: https://vimeo.com/filmaproduction/review/362078227/b5951fb792 

Informácie ku aktuálnemu Týždňu dobrovoľníctva 2020: https://www.dobrovolnictvopo.sk/dad