DOBROVOĽNÍK ROKA 2021

Úžasný úspech dobrovoľníkov z Prešovského kraja na národnom oceňovaní 2021.  

Všetko o národnom oceňovaní dobrovoľníkov za rok 2021.    

Oceňovanie dobrovoľníkov na národnej úrovni prebieha už od roku 2011.

CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum realizuje národné oceňovanie dobrovoľníkov už od roku 2011, kedy rozšírilo oceňovanie z úrovne Bratislavského kraja na celoslovenskú úroveň. V tradícii pokračuje CARDO ďalej a preto aj za rok 2021 ocenilo niekoľkých dobrovoľníkov národným ocenením DOBROVOĽNÍK ROKA.  

Podujatie Dobrovoľník roka 2021 – oceňovanie cenou Srdce na dlani bolo realizované v partnerstve s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a krajskými dobrovoľníckymi centrami. Od roku 2020 totiž národné oceňovanie priamo nadväzuje na krajské oceňovania, ktoré v každom kraji Slovenska realizujú práve krajské dobrovoľnícke centrá. Tie vyberajú najinšpiratívnejšie príbehy z daného kraja a posúvajú ich v podobe nominácií na národnú úroveň. V celonárodnom kole sa tak opäť stretli príbehy tých najvýnimočnejších z výnimočných. 

 dobrovolnik_roka_2021-original

V roku 2021 bolo v celonárodnom kole prijatých 46 nominácií

Naprieč Slovenskom bolo v roku 2021 nominovaných na krajské ocenenie Srdce na dlani spolu 315 dobrovoľníkov a projektov. Nezávislé krajské hodnotiace komisie v jednotlivých krajoch rozhodli o tom kto získa ocenenie na krajskej úrovni a zároveň posunuli z 315 spolu 43 najsilnejších príbehov dobra na národnú úroveň. K nim pribudli ďalšie 3 priame nominácie od organizátora celonárodného oceňovania. Šesťčlenná nezávislá hodnotiaca komisia (zložená zo zástupcov organizácií tretieho sektora, Ministerstva ZVaEZ, krajských dobrovoľníckych centier a organizátora podujatia) sa stretla na zasadnutí 9. marca 2022, kde hodnotila dokopy 46 nominácií v siedmych kategóriách.

Presný zoznam členov hodnotiacej komisie nájdete TU

Zo 46 nominácií posunula komisia do užšieho výberu 21 nominácií a z nich bolo 7 najinšpiratívnejších príbehov ocenených. 
 

Navrhovatelia si mohli opäť vybrať jednu z nasledujúcich kategórií:

  • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Prešovskom kraji

  • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí

  • Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok

  • Dobrovoľnícka skupina

  • Dobrovoľnícky projekt/program

  • Podpora dobrovoľníctva

  • Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc

  • Mimoriadne ocenenie 

Dobrovoľníkom poďakovala osobne aj prezidentka  

Slávnostné odovzdávanie ocenení DOBROVOĽNÍK ROKA 2021 sa uskutočnilo 5. apríla 2022 v Bratislavena pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Práve minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok prevzal nad podujatím záštitu. Večerom sprevádzala moderátorka Bibiana Ondrejková a spestrením bolo hudobné vystúpenie Doroty Nvotovej. Okrem 150 pozvaných hostí si atmosféru podujatia mohol vychutnať každý, pretože odovzdávanie ocenení  DOBROVOĽNÍK ROKA 2021 bolo streamované cez Facebook. 

Záznam z podujatia Dobrovoľník roka 2021 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani si môžete pozrieť TU.

Dobrovoľníkov prijala osobne priamo v prezidentskom paláci aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá sa dobrovoľníkom poďakovala za ich prínos spoločnosti a za to, že sú príkladom najmä pre mladú generáciu. 

 

prezidentka1-original

 

Ocenení na národnej úrovni Dobrovoľník roka 2021 - cena Srdce na dlani: 

1. DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A NA SLOVENSKU: 

Martin David z Prešovského kraja-za osvetovú činnosť vo väzniciach, prácu s mládežou v rómskych osadácha a pomoc chudobným. 

2. A: DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A V ZAHRANIČÍ: 

Martin Pavelka z Bratislavského kraja - za pomoc utečeneckým rodinám a jednotlivcom v Turecku

  B: DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A V ZAHRANIČÍ v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod značkou SlovakAid: 

Ivana Godulová - za sociálnu pomoc hendikepovaným v Bosne a Hercegovine cez organizáciu Človek v ohrození

3. KOORDINÁTOR/KOORDINÁTORKA DOBROVOĽNÍKOV: 

Paulína Vitovičová z Prešovského kraja-za dlhoročnú profesionálnu koordináciu medzinárodných dobrovoľníkov na Slovensku

4. DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA: 

Senica 2.0 o.z z Trnavského kraja-skupina mladých ľudí, ktorá sa vo voľnom čase nezištne venuje rôznym dobrovoľníckym aktivitám

5. DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT ALEBO DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM: 

Vianočná pošta seniorom z Bratislavského kraja - písanie vianočných pozdravov seniorom

6. PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA: 

Stredná odborná škola podnikania a služieb zo Žilinského kraja - za pomoc Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava 

7. DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC: 

Milan Krajňák z Prešovského kraja - za finančnú, morálnu a materiálnu pomoc rodinám v ťažkých životných situáciách. 

krajnak6-original

Najväčší úspech na národnom kole oceňovania mali dobrovoľnícke príbehy z Prešovského kraja.

Za rok 2021 sme v Prešovskom kraji prijalicelkovo 39 nominácií, čo je zatiaľ najvyšší počet nominácií na ocenenie “Krajské Srdce na dlani” za 20 rokov. 

Nezávislá desaťčlenná krajská hodnotiaca komisia rozhodla o tom, že ocenenie Krajské srdce na dlani 2021 udelí z 39 nominácií 12 príbehom dobra a z nich 7 príbehov posunula komisia na národnú úroveň. Týchto sedem nominácií sa tak stalo súčasťou 46 najinšpiratívnejších príbehov z celého Slovenska. 

Zo 7 nominácií z Prešovského kraja postúpilo do užšieho výberu až 5 nominácií a z nich až 3 získali aj národné ocenenie DOBROVOĽNÍK ROKA 2021 - ocenenie SRDCE NA DLANI. 

1-original

 

Nominovaní na národnej úrovni za Prešovský kraj: 

DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A NA SLOVENSKU: 

- Martin David z Vranova nad Topľou - získal národné ocenenie 

KOORDINÁTOR/KOORDINÁTORKA DOBROVOĽNÍKOV: 

- Paulína Vitovičová zo Starej Ľubovne - získala národné ocenenie 

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA: 

- Ján Dudáš a jeho tím z Popradu - postúpil do užšieho výberu

DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT ALEBO DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM: 

- Čavargy/obnova lodenice Sigord

PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA: 

- Mladí Pathfinderi/Klub prieskumník Prešov - postúpili do užšieho výberu

DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC: 

- Milan Krajňák z Hencoviec - získal národné ocenenie

- Miroslav Vrábeľ zo Starej Ľubovne 

 

“Sme nesmierne hrdí na to, že práve dobrovoľnícke príbehy z Prešovského kraja zožali takýto na národnej úrovni takýto úspech. Všetkým nominovaným ďakujeme za ich nezištnú pomoc a za to, že tak krásne reprezentovali náš kraj pred celým Slovenskom.” Petra Kováčová, koordinátorka krajského oceňovania Srdce na dlani 2021.