Firemné dobrovoľníctvo

FIREMNÉ DOBROVOĽNÍCTVO je jedna z foriem dobrovoľníctva, ktorá prináša dobrý pocit, zvyšuje energiu a chuť sa zlepšovať.  Ide o inšpiratívnu  činnosť, ktorá je zároveň formou stmeľovania tímu a vytvárania pozitívnejšej klímy medzi pracovníkmi.

Vždy však ide o individuálnu a osobnú záležitosť. Každý sa sám rozhoduje koho a ako chce podporiť. Môže to urobiť formou finančnou, ale aj nefinančnou formou. Nefinančná pomoc je veľmi cenná, efektívne a vzájomne prospešná. Obe strany, prijímateľ pomoci a dobrovoľník,  sa však musia pripraviť na túto spoluprácu. A je jedno, či ide mimovládne organizácie, či štátne, alebo súkromné organizácie a firmy.

Príchodom zahraničných firiem a ich etablovaním na Slovensku, začali sa uplatňovať aj prvky starostlivosti o pracovníka, ale aj komunitu, kde firma pôsobí. Stratégia zodpovedného podnikania sa stáva čoraz častejšie súčasťou dokumentov firiem a organizácií. To otvorilo dvere pre firemné dobrovoľníctvo na Slovensku.  Znamená to, že firmy vo väčšej miere realizujú dobrovoľnícke aktivity, ktoré súvisia s predmetom ich podnikania. Pozitívny je stúpajúci trend účasti podnikov v dobrovoľníckych aktivitách.

Chce sa aj vaša firma pripojiť k tejto skupine zodpovedných firiem ?  Neviete ako ?

Prešovské dobrovoľnícke centrum pomáha firmám v meste Prešov, ale aj v Prešovskom kraji v tomto procese, či už pri jednorazovej aktivite, alebo dlhodobej spolupráci. V prípade otázok, napíšte nám na: http://www.dobrovolnictvopo.sk/kontakt;

Do vašej pozornosti dávame aj projekt DAD – Dni aktívneho dobrovoľníctva. Ide o týždeň dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravia organizácie, zariadenia a kde sa dobrovoľníci – jednotlivci aj skupiny, môžu zapojiť. Tento týždeň dobrovoľníctva sa v Prešovskom kraji realizuje už 12-ty krát. V tomto roku to bude v čase od 16. – 22. septembra 2019. Prehľad ponúk bude vypísaný na našej stránke podľa jednotlivých dní už začiatkom septembra 2019.

Vieme vám naštartovať a pripraviť  Dobrovoľnícky program, presne pre Vašu inštitúciu, či firmu. Tento proces je však spoplatnený. V prípade záujmu nás kontaktujte na: info@dobrovolnictvopo.sk