Krajské srdce na dlani 2011

Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC)  spolu s partermi  v rámci 10. ročníka oceňovania TOP dobrovoľníkov Prešovského kraja  ocenili  10 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
V rámci jubilejného ročníka morálneho oceňovania dobrovoľníkov v Prešovskom kraji  bolo nominovaných 23 jednotlivcov a 1 kolektív. Z uvedených nominácií  porota vybrala 5 jednotlivcov a jeden kolektív, pričom udelila aj 4 mimoriadne ocenenia.  Viac v prílohe.