Krajské srdce na dlani 2012

Dňa 5.12.2012 sa priestoroch Hotela Senátor uskutočnilo slávnostné podujatie "Krajského srdca na dlani 2012" - 11. ročník oceňovania dobrovoľníkov Prešovského kraja, ktoré zorganizačne a finančne pripravili: Prešovské dobrovoľnícke centru, Rada mládeže prešovského kraja a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku - RP v Prešove. Podujatie sa nerealizovalo pod záštitou OZ C.A.R.D.O.

Slávnostný akt prišli pozdraviť hostia: Filip Vagač, splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť, ktorý odovzdal mimoriadne ocenenie. Zároveň svojim príhovorom ukončil slávnostné stretnutie.

Pozvanie prijali aj ďalší hostia: Vladimír Babilónsky, vedúci kancelárie primátora mesta Prešov, pani Zuzana Vinklerová, riaditeľka OZ C.A.R.D.O., PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD., prorektorka pre vonkajšie vzťahy na Prešovskej univerzite v Prešove.
Program obohatila ľudová skupina "Barvinok" z Kamienky, okres Stará Ľubovňa. V úvode vystúpila aj Slávka Konturová, speváčka z ľudového súboru "Raslavičan" a laureátka 8. ročníka Ceny Janky Guzovej za rok 2012. 

Materiály o ocenených nájdete v prílohe.

Prílohy na stiahnutie