Krajské srdce na dlani 2017

Príklady výnimočných dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, skupín a organizácií, ktorí prispeli či stále prispievajú k zlepšovaniu života vo svojom okolí hľadáme v Prešovskom kraji už 16 rokov. Oceňovanie „Krajské srdce na dlani 2017“ je poďakovanie tým, ktorí sú ochotní nezištne a bezodplatne venovať iným jednu z najcennejších hodnôt – svoj čas. Tipy na TOP dobrovoľníkov nám prišli z rôznych kútov Prešovského kraja a bolo ich spolu 21. Z uvedených nominácií vybrala hodnotiaca komisia 6 jednotlivcov, 1 skupinu a 3 organizácie, pričom mimoriadneho ocenenia sa dostalo aj 1 dobrovoľníčke.

Na slávnostnom podujatí v reštaurácií Soraya prebehlo dekorovanie TOP dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, skupín a organizácií dňa 12. 12. 2017.  Podujatie sa konalo pod záštitou Ing. Andrey Turčanovej, primátorky mesta Prešov. Poskytnutím záštity pani primátorka vyjadrila záujem o podporu aktivít smerujúcich k rozvoju dobrovoľníctva.

Príjemným popoludním prítomných sprevádzala folklórna skupina Rozmarija, ktorá pracuje pod vedením pani Mgr. Danky Kovalčíkovej a reprezentuje CVČ v Prešove. Oceneným sme odovzdali originálne plakety "drevené srdcia", krásne výrobky z rúk členov Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave.

Do siene slávy boli v roku 2017 zaradené tieto osobnosti :

Kategória jednotlivci:

Copáková Martina, Prešov – ocenená za oblasť komunitný rozvoj a občianska spolupatričnosť

Ing. Franková Anna, Poprad –ocenená za oblasť komunitného rozvoja

Ivanko-Macejová Marta, Šarišské Michaľany – ocenená za oblasť sociálna pomoc a zdrav. služby

Mgr. Komárová Jozefína,  Prešov – ocenená za oblasť vzdelávania a osvetovú činnosť

RNDr Krenický Tibor, PhD, Prešov – ocenený za oblasť kultúra, umenie, knihovníctvo, kultúrne dedičstvo

RNDr Pjenčák Peter, Vranov n/Topľou – ocenený za oblasť ochrany ŽP a enviromentálnu výchovu

Kategória skupina:

PhDr. Judita Čechová a Ing. Alexandra Maňkošová - Nominovalo ich OZ Návrat Prešov za dlhodobú dobrovoľnícku činnosť v oblasti laického poradenstva v téme náhradného rodiča.

Kategória organizácie:

OZ Podaj ďalej, Prešov – za oblasť komunitného rozvoja a občianskej spolupatričnosti

OZ Magis, Prešov – za sociálnu pomoc a zdravotnícke služby

OZ ROKA, Svidník – za oblasť ochrany ŽP a osvetová činnosť

Mimoriadne ocenenie:

Bc. Kažimírová Eva, Prešov -  za celoživotnú pomoc deťom a matkám, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácií. Učí a usmerňuje rodičov, pomáha klientom v OZ Úsmev ako dar, ale aj v Dorke, n.o. Prešov.

Profily všetkých ocenených nájdete v Bulletíne, ktorý je v prílohe.