Krajské srdce na dlani 2018

Príklady výnimočných dobrovoľníčok, dobrovoľníkov, skupín, organizácií a firiem, ktorí prispeli k zlepšeniu života v Prešovskom kraji sa dozviete na odovzdávaní ocenení „Krajské srdce na dlani 2018“. Prešovské dobrovoľnícke centrum už 17. krát zorganizovalo podujatie, počas ktorého predstavilo TOP dobrovoľníkov Prešovského kraja za rok 2018.

Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo dňa 12.12.2018 na gala večere pre pozvaných hostí v reštaurácií SORAYA v Prešove. Svoje originálne plakety si prevzalo 13 TOP nadšencov z Prešova, Bardejova, Brezovice pri Sabinove, z Vranova n/Topľou, Humenného a Bardejovskej Novej Vsi. Poctou pre všetkých bola osobná účasť   predseda PSK PaedDr. Milana Majerskoho, PhD., ktorý prevzal záštitu nad podujatím a osobne sa prítomným prihovoril a poďakoval za ich obetavosť.  Hudobne nás potešilo MUSE TRIO, ktoré tvorí:  Terézia Dvorská, Viktória Urdzíková a Zuzana Lánikova. Mladé dámy predviedli známe melódia vo vlastnej úprave.  Gala večerom nás milo a profesionálne previedla Mgr. Veronika Slaninková.

Koncoročné ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, sa tento rok nieslo pod záštitou Splnomocnenca Úradu vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla, ktorý bol osobne na oceňovaní v Banskej Bystrici.  Spomedzi 137 nominácií v Bratislavskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji, nezávislé hodnotiace komisie v každom regióne, spolu udelili až 45 cien Srdce na dlani 2018.

Pozrite si príbehy ocenených organizácií a ich lídrov, ktorí získali ocenenie Krajské srdce na dlani 2018, ale aj v predošlom roku.

V dokumente vám predstavujeme OZ Malíček z Prešove a jej šéfkou pani Máriou Palenčárovou.  Kamera nahliadla aj do CVČ v Starej Ľubovni, kde je riaditeľkou PhDr. Marta Hanečáková, ktorá vo svojej organizácií privítala aj už niekoľko desiatok zahraničných dobrovoľníkov. V kategórií organizácie bola ocenené aj OZ Different, o.z. v Bardejove. Organizácia od roku 2013 rekonštruuje a dnes už aj prevádzukuje 3 poschodovú budovu "Baštu" v Bardejove. Mimoriadne ocenenenie sa v roku 2018 dostalo aj Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, kde dobrovoľníci zavítajú hlavne počas Dni aktívneho dobrovoľníctva. 

Dokument: https://vimeo.com/filmaproduction/review/362078227/b5951fb792

Za realizáciu sa patrí poďakovanie pre Mgr. Martina Michelčíka, ktorý dokument realizoval.

SPOZNAJTE DOBROVOĹNÍKOV SO SRDCOM NA DLANI ZA ROK 2018. Podrobnejšie informácie nájdete v Bulletine 2018, ktorý je v prílohe.

KATEGÓRIA JEDNOTLIVCI:

Mgr. Agáta Jurtinusová je členkou OZ PreSen so sídlom v Prešove. Ocenená za oblasť vzdelávania a osvetovú činnosť.

PhDr. Dana Stachurová,PhD., inšpirátorka, koordinátorka a pedagogička na Strednej zdravotníckej škole v Prešove. Ocenená za sociálnu oblasť a zdravotnícke služby.

Anna Šimkuličová, zakladajúca členka o.z. Podvihorlatská paleta  Humennom. Ocenená za prácu  v oblasti kultúry, umenia, kultúrneho dedičstva.

Viktor Štefančík, spolupracuje s viacerými MNO, ktoré pôsobia na území mesta Prešov. Ocenenie sa mu dostalo za oblasť komunitného rozvoja.

KATEGÓRIA SKUPINA/KOLEKTÍV:

Lucia a Ján Demčákovi, dobrovoľníci z eRka vo Vranove n/Topľou. Ocenení sú v oblasti vzdelávania a osvetovej činnosti.

Mária Johanová + Magdaléna Mihaľová. Dámy, ktoré 25 rokov viedli pracovisko Ligy proti rakovine v Prešove. Ocenené za sociálnu oblasť a zdravotnícke služby.

M.Beliér, Ľ.Fedorová, L.Havrilová, A.Šatalová V.Ščerková, L.Šepeľáková – dobrovoľníci z OZ Podaj Ďalej. Ocenení za oblasť komunitného rozvoja.

 

KATEGÓRIA ORGANIZÁCIE:

Čavargy -  o.z., Ocenené za oblasť ochrany životného prostredia a environmentálnej výchovy;

Nemocnica A. Leňa Humenné, Organizácia ocenená za sociálnu oblasť a zdravotnícke služby.

Different - o.z. Bardejov, OZ je ocenené za prácu  v oblasti kultúry, umenia, kultúrneho dedičstva;

OZ Peťa Kašineho, Brezovica, Ocenení sú za oblasť komunitného rozvoja.

Mimoriadne ocenenie udelene Hospicu Matky Terezy z Bardejovskej Novej Vsi získava za sociálnu a zdravotnícku oblasť.

KATEGÓRIA FIRMA/ŽIVNOSTNÍK:

LearCorporation, Seating Slovakia, s.r.o. –  za rozvoj firomného dobrovoľníctva.

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.