Krajské srdce na dlani 2021

Krajské oceňovanie dobrovoľníkov "Srdce na dlani" aj tento rok v Prešovskom kraji

Oceňovanie výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne aj tento rok vo všetkých krajoch Slovenska, vrátane Prešovského, a taktiež na národnej úrovni. 

 

 

Srdce na dlani”je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania, vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu. 

“Oceňovaním Srdce na dlani chceme dať najavo, že si prácu v oblasti dobrovoľníctva vážime pretože každý, kto sa rozhodne vo svojom voľnom čase dobrovoľne pomáhať v akejkoľvek oblasti spoločenského života si zaslúži naše uznanie a vďaku. Prostredníctvom jednotlivých nominácií môžeme navyše verejnosti vyrozprávať inšpiratívne dobrovoľnícke príbehy nominovaných či vyzdvihnúť skupiny, komunity alebo organizácie, ktoré dobrovoľnícku aktivitu vykonávajú alebo podporujú.” uvádza predsedníčka PDC - o.z. Petra Gerhartová.  

“V roku 2021 bude odovzdávanie ocenení Srdce na dlani pre PDC - o.z. o to výnimočnejšie, že ide už o 20. (jubilejný) ročník tohto oceňovania v Prešovskom kraji. Prešovské dobrovoľnícke centrum má totiž za sebou najdlhšiu neprerušenú tradíciu oceňovania.”dopĺňa koordinátorka oceňovania za PDC - o.z. Petra Kováčová. 

Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek na Slovensku, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci. Nomináciu je možné zaslať priamo Prešovskému dobrovoľníckemu centru do 8. novembra 2021 prostredníctvom webu PDC - o.z. online cez  nominačný hárok alebo prostredníctvom webu www.srdcenadlani.sk, na ktorom tiež nájdete všetky potrebé informácie, podmienky nominovania a nominačné hárky pre jednotlivé kraje.  

Ocenenie “Srdce na dlani” sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov. Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách: 

  • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Prešovskom kraji;

  • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí;

  • Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok;

  • Dobrovoľnícka skupina;

  • Dobrovoľnícky projekt/program;

  • Podpora dobrovoľníctva;

  • Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc;

  • Mimoriadne ocenenie. 

 O udelení ocenenia rozhodne nezávislá hodnotiaca komisia, ktorá zároveň rozhodne o posunutí nominácií na národnú úroveň, na ocenenie “Dobrovoľník roka 2021 - odovzdávanie ceny Srdce na dlani”. 

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckyh centier a organizácií a CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Záštitu nad podujatím v Prešovskom kraji prevzal predseda Prešovského samosprávneho kraja pán Milan Majerský. 

Srdce na dlani je projekt podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 - 2021”, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. 

“Teším sa na všetky krásne príbehy dobrovoľníkov, s ktorými sa vďaka nomináciám v tomto roku stretneme. A teším sa tiež na slávnostný večer, počas ktorého budeme ceny tohtoročným oceňovaným odovzdávať, 2. decembra 2021 v PKO Prešov.”hovorí predsedníčka PDC - o.z. Petra Gerhartová.  

 Aj tento rok hľadáme výnimočné príbehy solidarity a ľudskosti. Pomôžte nám! 


V prípade, že potrebujete viac informácií alebo asistenciu pri vyplňovaní nominačného hárku, neváhajte nás kontaktovať: