Krajské Srdce na Dlani - Oceňovanie

„Krajské Srdce na Dlani“ (KSnD) je ocenenie Prešovského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju:

  • ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.,
  • ide aj o ocenenie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok,
  • ako aj o ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra.

Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

  • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Prešovskom samosprávnom kraji;
  • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí;
  • Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok;
  • Dobrovoľnícka skupina
  • Dobrovoľnícky projekt alebo program;
  • Podpora dobrovoľníctva;
  • Mimoriadne ocenenie za daný rok;

Nominovať môžete do 15.11.2020. Konzultácie sú možné do 10.11.2020. Nominácie prijímame prostredníctvom google formulára https://forms.gle/q8koLRP2JHkV3pDWA, prípadne vyplnením wordovského dokumentu (viď dole v prílohe) a jeho poslaním aj s fotodokumentáciou na e-mail dobrovolnictvopo@gmail.com.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa bude konať 9. 12. 2020.

O udelení ocenenia rozhoduje minimálne 5-členná nezávislá hodnotiaca komisia, ktorá zároveň rozhoduje o posunutí nominácií na národnú úroveň, na ocenenie Dobrovoľník roka 2020 - odovzdávanie ceny Srdce na dlani. 

 

Podrobné podmienky nominácie nájdete v priloženom Štatúte Krajského srdca na dlani 2020 za Prešovský kraj. 

Partneri
CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum, IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v SR, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.