Národné oceňovanie dobrovoľníkov

Ocenenie DOBROVOĽNÍK ROKA 

CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum realizuje národného oceňovania už od roku 2011, kedy rozšírilo oceňovanie z úrovne Bratislavského kraja na celoslovenskú úroveň.

Od roku 2020 národné oceňovanie priamo nadväzuje na krajské oceňovania.  

Ako možno získať národnú cenu Srdce na dlani?

Cesta na národné oceňovanie Dobrovoľník roka – odovzdávanie ceny Srdce na dlani vedie cez kvalitnú nomináciu na krajské ocenenie. V každom kraji Slovenska potom krajské dobrovoľnícke centrá tieto nominácie vyhodnocujú prostredníctvom nezávislých hodnotiacich komisií. Komisie rozhodujú o tom, ktorá z nominácií bude na krajskej úrovni ocenená a tiež rozhodujú o tom, ktorú z nich posunú na celonárodnú úroveňa  nominujú na národné ocenenie DOBROVOĽNÍK ROKA. 

 

Ocenenie DOBROVOĽNÍK ROKA sa udeľuje v siedmych kategóriách. 

  1. DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A NA SLOVENSKU

  2. DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI V ZAHRANIČÍ – v rámci tejto kategórie sa udeľuje samostatná cena za dobrovoľnícku činnosť v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod logom SlovakAid

  3. KOORDINÁTOR/KA DOBROVOĽNÍKOV/ČOK

  4. DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA 

  5. PROJEKT/DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM

  6. PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA

  7. DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC

 

Viac sa o národnom oceňovaní môžete dočítať TU