Nosné aktivity

Prešovské dobrovoľnícke centrum realizuje vlastné a pravidelné aktivity, ktoré smerujú k napĺňaniu cieľa PDC. V rámci niekoľkoročnej činnosti sa niektoré aktivity modifikujú, ale dôraz kladieme aj činnosť realizovanú v partnerstve na rôznych projektoch na lokálnej aj medzinárodnej spolupráce (napr. Česká republika, Ukrajina, .....). Partnerské projekty sú pre PDC príležitosť a výzva, ktoré nám pomáhajú rozvíjať dobrovoľníctvo ako hodnotu. Medzi naše tradičné aktivity patria :

  • Kurzy, školenia, tréningy, ktoré sa realizujú podľa záujmu a možností v priebehu roka.
  • Poradenstvo, konzultácie, informačné stretnutia  - priebežne
  • Databáza mimovládnych organizácií Prešovského kraja - priebežne

Trh dobrovoľníckych príležitostí – nábor dobrovoľníkov realizovaný na Prešovskej univerzite, ktorý sa realizuje v mesiaci apríl.

Inšpirovať vás môžu minulé ročníky, ktoré nájdete v archíve.

Dobrý trh – verejná prezentácia činnosti chránených dielni, mimovládnych organizácií sociálneho charakteru, ktorá je určená verejnosti. Koná sa v mesiaci máj na Hlavnej ulici v Prešove.

Týždeň dobrovoľníctva – organizácie si organizačne pripravia akciu, ktorá je vhodná a zaujímavá pre dobrovoľníkov a teda aj začínajúcich. Spoločnou propagáciu všetkých podujatí dosiahneme synergický efekt. Akcia sa realizuje v mesiaci september. Viac info nájdete TU.

Podrobnejšie informácie a inšpirácie nájdete v archíve.   

Krajské srdce na dlani – krajské oceňovanie dobrovoľníkov, dobrovoľníckych skupín a organizácií. Oceňovanie sa realizuje začiatkom decembra, reflektujúc 5. december ako medzinárodný deň dobrovoľníctva. Ide o najstaršie oceňovanie dobrovoľníkov na Slovensku. Novinkou tento rok je zosúladenie tejto udalosti aj s ostatnými krajmi a možný postup na národnú úroveň pre vybraných ocenených.