Oceňovanie dobrovoľníkov

Aj v spoločnosti jestvujú prípady, a nie je ich málo, keď ľudia berú omnoho viac, ako v skutočnosti dali. Znamená to, že nevyhnutne musia zase existovať iní ľudia, ktorí ani zďaleka nedostávajú toľko, koľko dali. Sú to spojené nádoby, pretože hodnoty, ktoré niekto nadmerne odčerpáva musí v skutočnosti niekto iný reálne vytvoriť. Ten niekto ale nemusel byť za ich vytvorenie primerane ocenený - aspoň teda nie tak, ako je v našej spoločnosti zvykom, teda finančne.

Dôvody, pre ktoré sa jednotlivec rozhodne bezodplatne venovať svoj voľný čas je niekoľko. Dobrovoľníctvom možno získať nové poznatky, vedomosti a skúsenosti, alebo prehĺbiť poznané. Vďaka dobrovoľníctvu sa nám ponúka možnosť pre sebarealizáciu. Dobrovoľník môže vykonávať, čo ho napĺňa, v čom je talentovaný.  V neposlednom rade dobrovoľníctvo posilňuje solidaritu a zlepšuje medziľudské vzťahy. V určitých oblastiach prináša so sebou status a istú prestíž v spoločnosti – dobrovoľní hasiči, horskí záchranár a pod. Každý dobrovoľník sa ráta, pretože každý z nás je v niečom dobrý a šikovný. Dobrovoľníctvo ponúka uplatnenie všetkým, ktorí chcú a sú ochotní akokoľvek pomáhať. Je to pomoc nám všetkým a azda všetkých dobrovoľníkov spája jedno – dobrý pocit. 

Snahou Prešovského dobrovoľníckeho centra je vyzdvihnúť a oceniť ľudí, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná, vysoko prospešná a ktorí sú inšpiratívnym príkladom aj pre ostatných. Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je aktivitou, ktorá smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva v očiach verejnosti, jeho prestíže, ale aj k samotnému rozvoju dobrovoľníckych aktivít.Tradíciu oceňovania sme začali v roku 2001 a odvtedy postupne predstavujeme verejnosti dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, skupiny a od roku 2014 aj organizácie, ktoré významnou mierou prispeli k posilneniu dobrovoľníctva a vytvárania hodnôt podporujúcich rozvoj Prešovského kraja.