Oceňovanie dobrovoľníkov v roku 2014

Záverečná akcia projektu "Dobrovoľnícka flotila" sa realizovala dňa 3.12.2014 na Hotelovej akadémii v Prešove. Konferencia "Dobrovoľnícka cesta" vo svojej teoretickej časti vytvorila priestor na vzájomné spoznávanie, sieťovanie a uvedenie konkrétnych príkladov z praxe, ako motivovať k dobrovoľníctvu. V druhej časti konferencie sa účastníci presunuli do SOŠ technickej na Volgogradskej ulici v Prešove, kde sa realizovala neformálna časť - oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a účinkujúcim ďakujeme za spríjemnenie galavečera. Poďakovanie patrí aj sponzorom, partnerom a podporovateľom.

Verdikt hodnotiacej komisie a krátky profil ocenených nájdete v prílohe.

Akciu vám priblížia aj fotografie.

Prílohy na stiahnutie