Oceňovanie dobrovoľníkov v roku 2015

V Prešovskom  kraji sa opäť udeľovali ocenenia ľuďom so Srdcom na dlani, ktorých dobrovoľnícka práca je výnimočná a vysoko prospešná, a ktorí sú inšpiratívnym príkladom pre ostatných.

 Prešovské dobrovoľnícke centrum, ako organizátor 14. ročníka „Krajského srdca na dlani 2015“ v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja, Mestským úradom Prešov a Europedirect Prešov, pripravili slávnostný večer na ktorom sa dostalo uznania dobrovoľníkom, kolektívu dobrovoľníkov a organizáciám, ktoré sa výrazne zameriavajú na rozvoj  dobrovoľníctva s cieľom zabezpečiť štandardy práce v tejto oblasti. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo  dňa 10. 12. 2015 o 15. 00 h. v reštaurácií SORAYA na Levočskej 3 v Prešove. O príjemný hudobný program sa postarala hudobná skupina Hrdza pod vedením Slavomíra Gibertiho. Celým programom nás ladne previedla pani Ruženka Berežná.   Záštitu nad podujatím prevzala pani Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov, ktorá prišla pozdraviť cca 60 prítomných. Podrobnosti v priloženej správe.