Podmienky súťaže

Všetci DOBROVOĽNÍCI a DOBROVOĽNÍČKY, ktorí sa zúčastnia aktivít zaregistrovaných do DAD 2018 a venujú im aspoň 2 hodiny svojho času sa môžu byť po splnení podmienok zapojiť do žrebovania o zaujímavé ceny takto: 

1. lístky do lanového centra

  • aktívne sa zapojiť do ktorejkoľvek z ponúkaných aktivít na stránke www.dobrovolnictvopo.sk/prilezitosti-dobrovolnictva v rozsahu aspoň 2 hodín a zapísať sa do prezenčnej listiny organizácie

  • vyplniť a nechať si organizáciou potvrdiť preukaz dobrovoľníka, ktorý poskytne organizácia (ten následne zostáva v organizácii, ktorá ho doručí PDC a preukaz bude slúžiť ako zlosovací lístok)


2. poukaz na prelet Prešovom

  • splniť vyššie popísané podmienky a navyše sa odfotiť alebo nechať odfotiť pri vykonávaní dobrovoľníckej aktivity a fotografiu pridať s označením miesta na stenu FB profilu Prešovského dobrovoľníckeho centra https://www.facebook.com/dobrovolnictvoPO (pri zaslaní skupinovej fotografie je nutné na fotografii označiť každého súťažiaceho) 

  • fotografiu je nutné zverejniť najneskôr do 29.9.2018

 

Žrebovanie sa uskutoční na hodnotiacom stretnutí organizácii zapojených do DAD za prítomnosti zástupcov organizácií realizujúcich dobrovoľnícke aktivity v rámci poduajtia Dni aktívneho dobrovoľníctva 2018 dňa 11.10.2018.

Za doručenie vyplnených súťažných hárkov do žrebovania zodpovedajú zástupcovia organizácií, v ktorých bola dobrovoľnícka činnosť vykonaná. Za doručenie ceny výhercovi zodpovedá PDC.