Aktivita otvára dvere

Aktivita otvára dvere

Rok 2015

Cieľom projektu je posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti na východnom Slovensku prostredníctvom rozvoja kapacít miestnych MVO a ich lídrov, zapájanie mladých ľudí a vytvárania podmienok pre efektívnejší medzisektorový dialóg a spoluprácu v Prešovskom i Košickom kraji.  Projekt je realizovaný od 1. októbra 2015 do 1. apríla 2016.

Nositeľ projektu : Karpatská nadácia; (http://karpatskanadacia.sk/programy/vlastne-projekty/aktivita-otvara-dvere/).  

Partner projetku: Prešovské dobrovoľnícke centrum