DAD Dni aktívneho dobrovoľníctva

DAD Dni aktívneho dobrovoľníctva

Rok 2017

Dni aktívneho dobrovoľníctva 2017, podujatie zamerané na propagáciu dobrovoľníctva  a dobrovoľníckych organizácií, pripravilo v Prešovskom kraji Prešovské dobrovoľnícke centrum (www.dobrovolnictvopo.sk) už po 10-ty raz. Tento rok sa niesol v duchu hľadania odpovede na otázku, či v našom kraji už DOBRO DOŠLO alebo je ho stále dosť.

V dňoch 16.9. – 6.10.2017 pripravilo 28 organizácií v Prešovskom kraji takmer 40 dobrovoľníckych ponúk rôzneho typu. Počas 3 týždňov mali obyvatelia kraja príležitosť pomôcť pri výstavbe pastoračného centra, skrášľovaní záhrad, natieraní plota či rekonštrukcii vyhorenej klubovne. Dobrovoľníci boli vítaní aj ako komparz v historickom divadle, pri obnove hradu, výrobe terapeutických pomôcok, sprevádzaní klientov zariadenia sociálnych služieb a ďalších aktivitách.

Ponuka bola pestrá a  výzvu na zapojenie sa prijalo 1133 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali 4755,5 hodín, čo pri použití hodnoty aktuálnej minimálnej hodinovej mzdy znamená, že títo ľudia venovali spoločnosti prácu v hodnote minimálne 11 888,75€.  Ročník 2017 patrí k trom najúspešnejším, počas realizovaných dní dobrovoľníctva s účasťou 1 .478 prítomných na aktivitách. 

Najviac dobrovoľníčok sa zapojilo do aktivít, ktoré v rôznych obciach Prešovského kraja pripravili členky krajskej organizácie Únie žien Slovenska. Takmer dve stovky dobrovoľníkov navštívili Hospic a Denný stacionár Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi a takmer stovka nemocnicu v Humennom. V oboch prípadoch pomáhali pri zlepšovaní prostredia zariadení pre klientov, výrobe pomôcok aj priamej práci s klientom.

Podujatie oslovilo všetky vekové kategórie, výrazne však prevažovali mladí ľudia do 30 rokov, ktorí tvorili viac ako ¾ všetkých zapojených dobrovoľníkov.

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže.