Daruj a dostaneš

Daruj a dostaneš

Rok 2017

Názov projektu:  DARUJ A DOSTANEŠ (DaD)

REALIZÁCIA PROJEKTU: marec – december 2017

 ZHRNUTIE PROJEKTU:  Projekt je zameraný na skvalitnenie poskytovania služieb v oblasti zapájania mládeže do dobrovoľníckych aktivít. Je určený mladým ľuďom z Prešovského kraja, aj s nedostatkom príležitosti, mládežníckym vedúcim a pracovníkom s mládežou z Prešovského kraja.

Aktivity sa zameriavajú na vytvorenie kvalitných zdrojov informácii o dobrovoľníckych príležitostiach, zlepšenie informovanosti o dobrovoľníctve, zlepšenie zručností a kompetencií mladých ľudí cez vzdelávanie a následné zapojenie sa do dobrovoľníckej činnosti, ktorá bude vyhodnotená a ocenená.  Vzdelávaním pracovníkov s mládežou chceme zvýšiť ich odbornosť v oblasti zapájania mladých s nedostatkom príležitostí a skvalitniť ich prácu s dobrovoľníkmi.  Propagáciou dobrovoľníctva ako nástroja na získavanie zručností, kompetencií a zmenu postojov na viacerých informačných stretnutiach chceme podnietiť mladých ľudí z celého kraja k zapojeniu sa do dobrovoľníctva.

 HLAVNÉ AKTIVITY:

-          Informačné dni sú určené mládeži, MlV a PsM s cieľom poskytnúť informácie o dobrovoľníctve v kraji s dôrazom na prezentovanie dobrovoľníckych aktivít ako nástroja na osobnostný a profesný rast a možnostiach zapojenia sa.

-          Vzdelávanie pracovníkov s mládežou je tréning s použitím metód neformálneho vzdelávania zameraný na jednotlivé kroky manažmentu dobrovoľníkov s dôrazom na kritické momenty v procese zapájania dobrovoľníkov so znevýhodnením.

-          Dni aktívneho dobrovoľníctva (september 2017) je aktivita zameraná na propagáciu dobrovoľníctva  a dobrovoľníckych organizácii medzi verejnosťou a na získanie prvej praktickej skúsenosti s dobrovoľníctvom v rôznych oblastiach.

-          Krajské srdce na dlani 2017 – oceňovanie dobrovoľníkov, skupiny a organizácie, ktoré sa dobrovoľníkom venujú a prispievajú tak k rozvoji Prešovského kraja. (december 2017)

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.