Deň dobrovoľníctva 2010

Deň dobrovoľníctva 2010

Rok 2010

V priebehu 10. septembra 2010 sa v Prešovskom kraji do aktívneho Dňa dobrovoľníctva zapojilo spolu 436 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali v 20 organizáciách a spolu odpracovali 1860 hodín práce  pri skrášľovaní okolia (maľovanie plotov, kosenie, zber odpadkov), čistení sídliskových plôch, údržbe detských ihrísk, ale aj pri zber úrody, výrobe smútočných vencov, či práce v knižnici pre nevidiacich v Levoči. Dobrovoľníci robili sprievodcov pre postihnutých a starých občanov, ale v Humennom realizovali nábor a  v sprievode hudby na námestí propagovali činnosť MVO. Z 13 okresov Prešovského kraja sa zapojilo 10, ale prirodzené je, že najviac aktívnych organizácií bolo v meste Prešov (6) a  Starej Ľubovni (4). Ostatné po 1 organizácií z okresu. 
Viaceré aktivity sa realizovali vo vnútri, hlavne z dôvodu nestálosti počasia. Tie organizácie, ktoré mali odvahu riskovať, tak tým počasie prialo v doobedňajších hodinách a svoju činnosť vykonávali do 14:00 hodiny. Potom sa obloha zatiahla a pršalo, a pršalo. 

  • Aktívnych  bolo 436 dobrovoľníkov – v roku 2009 ich bolo 274.
  • Odpracovali 1860  hodín aktívnej práce – v roku 2009 to bolo 548 hodín.
  • Zapojených organizácií bolo 20 – rovnako ako v roku 2009.

Tento nárast sa dosiahol dobrou a včasnou prípravou, ktorá spočívala v oslovení stredných škôl (e-mailom, poštou), listom sme informovali primátorov, ale aj regionálne média. Dobrá a včasná propagácia na národnej, ale aj regionálnej úrovni prispela k pozitívnemu dopadu DD.  Ústretovo sa k propagácií postavili MHD Prešov, ale aj SAD Prešov, kde sme mohli na ich autobusoch bezplatne umiestiť plagáty. Bolo ich aj vidieť.  Hlavne pre mladých bolo povzbudením, že v meste Prešov sa do čistenia zapojil náčelník mestskej polície, vedúci oddelenia verejnoprospešných činností, ale aj samotný primátor JUDr. Pavel Hagyari.
Viaceré organizácie avizovali, že sa im podarilo sponzorsky zabezpečiť občerstvenie pre dobrovoľníkov, pracovný materiál, či pracovné pomôcky. Takže poďakovanie patrí aj drobným živnostníkom, umelcom, ale aj obchodným reťazcom, ktorí neboli k tejto aktivite ľahostajní. Viac o dňoch dobrovoľníctva v časti Dobrovoľníctvo doma.