Dobrovoľníci pre Svidník - Svidník pre dobrovoľníkov

Dobrovoľníci pre Svidník - Svidník pre dobrovoľníkov

Rok 2019

V roku 2019 Nadácia VÚB vyhlásila grantový program Zamestnanecké granty s podtitulom Pomôžte svojej komunite. Práve spájanie síl neziskového sektora a nadšencov z radov skupiny VÚB na plánovaných aktivitách je už tradične základným predpokladom úspechu pri uchádzaní sa o podporu z programu Zamestnanecké granty. 

Hodnotiaca komisia vybrala 21 víťazných projektov spomedzi 227 prihlásených. Na realizáciu dobrých nápadov v regiónoch putujú ich iniciátorom grantové príspevky v celkovej výške 29 040 eur. Pri uvádzaní všetkých projektov do života budú s neziskovými organizáciami či lokálnymi samosprávami priamo spolupracovať ako dobrovoľníci aj zamestnanci skupiny VÚB.

Najaktívnejšími žiadateľmi boli tímy organizácií pôsobiacich v rámci Bratislavského, Banskobystrického a Prešovského kraja, kde sa zaradilo aj Prešovské dobrovoľnícke centrum  s projektom Dobrovoľníci pre Svidník - Svidník pre dobrovoľníkov​​.  Grant bol podporený vo výške 1.080 eur.  Projekt je venovaný revitalizácii areálu nemocnice vo Svidníku za pomoci zamestnancov nemocnice, dobrovoľníkov pôsobiacich v nemocnici, príbuzných pacientov, študentov a samosprávy tak, aby mohol byť miestom stretnutí hospitalizovaných pacientov a ich návštev, priestorom na trávenie času počas čakania na vyšetrenie, či oddych zamestnancov alebo v okolí bývajúcich obyvateľov.

https://www.nadaciavub.sk/novinky/ktore-projekty-uspeli-v-programe-zamestnanecke-granty.html