Dobrovoľníctvo - cesta k zamestnaniu

Dobrovoľníctvo - cesta k zamestnaniu

Rok 2010

Konferencia „Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu“ - Skoro 50 účastníkov medzinárodnej konferencie si vypočulo širokú škálu prednášok, inšpirácií a výziev, ktoré prináša Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.