European Puzzle

European Puzzle

Rok 2009

European Puzzle – zvyšovanie kapacity edukátorov a edukátoriek vo vťahu k aktívnemu učeniu a metód učenia