Farebné jabĺčka dobrovoľníkov EHMK 2013

Farebné jabĺčka dobrovoľníkov EHMK 2013

Rok 2008

Projekt neformálneho združenia osôb podporila Komunitná nadácia mesta PrešovCieľom bolo šíriť myšlienku širokej koncepcie „Zabudnutý drahokam“, ktorý je nosný prvok  generálneho projektu pre kandidatúru mesta Prešov na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013. Pre projekt bola charakteristická osobná agitácia a propagácia, čím sme chceli napomáhať občanom mesta Prešova a jeho návštevníkom, osvojiť si myšlienku kandidatúry mesta Prešov na Európske hlavné mesto kultúry. Ku aktivitám projektu patrili: 

  • nábor a školenie dobrovoľníkov,
  • informačná kampaň,
  • situačné hry, 
  • súťaž o najaktívnejšieho dobrovoľníka. 

V priebehu projektu (od mája – augusta 2008) sa nám podarilo zapojiť 218 mladých ľudí. Z uvedeného počtu sme na pozíciu dobrovoľníka pripravili 80 mladých ľudí (74 žiakov ZŠ + 6 študentov SŠ, VŠ). V priebehu 20 informačných dní sa nám podarilo osloviť  viac ako 5000 obyvateľov a návštevníkov mesta Prešova.  Zároveň sa nám podarilo v priebehu 2 mesiacov osobne odovzdať cca 5000 ks informačných materiálov.