Karavána

Karavána

Rok 2011

3861-originalČlenské štáty Európskej únie už viac ako 25 rokov oslavujú Deň Európy, ktorý Európska komisia stanovila na 9. mája. V roku 2011 sa do týchto osláv zapojilo 5 slovenských miest, ku ktorým patril okrem Košíc, Žiliny, Nitry a Komárna aj PREŠOV. Prešove sa táto akcia OSLÁV ĎNA EURÓPY konala 17. 5. 2011 na Hlavnom námestí, v čase od 10:00 do 18:00. Akciu pripravili IUVENTA– Slovenský inštitút mládeže, Národná agentúra Mládež v akcii, Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej Republike, Informačná kancelária Európskeho parlamentu.

V Prešove sa partnermi tejto akcie stalo Prešovské dobrovoľnícke centrum v Prešove, UnicefSloboda zvieratRada mládeže Prešovského krajaSlovenský Červený KrížDOMKASAIA-RP Prešov a ďalšie organizácie.

Na hlavnej ulici v Prešove si obyvatelia našli v stánkoch zaujímavé informácie, ale aj diskutovali o činnosti tej-ktorej organizácie. V stánkoch sa záujemcom poskytli informačné letáky, propagačný materiál, či  plagáty a priamou komunikáciou s členmi daných organizácii diskutovali o činnosti organizácie a o možnosti stať sa dobrovoľníkom. Príťažlivé boli stretnutia s dobrovoľníkmi, ktorí pôsobia na Slovensku, konkrétne v CVČ v Starej Ľubovni. Konkrétne s Rasou a Antoniom, ktorí tú pôsobia ako účastníci EDS – Európskej dobrovoľníckej služby

Celou akciou účastníkov sprevádzal moderátor Mimo. O zábavu sa postarali miestne mažoretky, hudobné a tanečné skupiny a spestrením akcie bola aj možnosť zúčastniť sa rôznych zaujímavých súťaží, ktoré ,,ako inak” súviseli s dobrovoľníctvom :)

Spracovala: Mgr. Lucia Gregová