KIV – kooperácia, informovanosť, vzdelávanie.

KIV – kooperácia, informovanosť, vzdelávanie.

Rok 2010

KIV – kooperácia, informovanosť, vzdelávanie. Projekt slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce, ktorý sme realizovali v partnerstve s SFPA v Prešove.