Koncert vďaky

Koncert vďaky

Rok 2011

Pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva sa spojili 4 organizácie : OZ TehličkaOZ VenušeKlub podnikavých žienOZ Prešovské dobrovoľnícke centrum a mesto Prešov, aby zdôraznili význam práce dobrovoľníkov a verejne poďakovali dobrovoľníkom za nezištnú pomoc. Spoločným cieľom bolo aj povzbudiť ďalších k tomu, aby sa rady dobrovoľníkov v Prešove rozšírili.

Koncert vďaky sa uskutočnil dňa 1. júna 2011 o 18.00 hod. v kine SCALA v Prešove pod záštitou JUDr. Pavla Hagyariho, primátora mesta Prešov. V úvode sa prítomným prihovoril JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta Prešov, ktorý ocenil prácu všetkých dobrovoľníkov a zároveň odovzdal ocenenie najaktívnejšej dobrovoľníčke mesta Prešov, pani Márii Kurtovej. Tá sa dlhodobo venuje pomoci ženám s onkologickým ochorením.  V roku 2004 založila Občianske združenie Venuše, ktorého cieľom je pomáhať (radou, aktivitou, obhajobou práv pacientov, osvetou) ženám s onkologickým ochorením v sociálnej rehabilitácii a spoločenskej integrácii. K oceneniu blahoželáme a prajeme veľa zdravia a dobré spolupracovníčky. 

Koncert otvorili mažoretky Laby zo ZŠ Sibírskej v Prešove,  v úvode vystúpila speváčka Michaella, pokračovali  Ovocníčkovia a  Bounce pod vedením Janky Merčákovej.  Prítomných rozohriala  Lucia Tomášová   a jej skupina so Zumba tancom. Vážnejší tón prinieslo Flautové kvarteto  ZUŠ z Prešova, ktoré viedla pani Magdaléna Rusňáková. Potom nasledoval prekrásny zborový spev  Cantemus.  Veľký úspech  zožali akordeonista Michal Germuška s ľudovou speváčkou Slávkou Konturovou. Zaujímavé bolo vystúpenie fujaristov, speváckeho zboru Chorus Via, súboru Petroviančana záverečné vystúpenie mal súbor s dlhou tradíciou Karpaťanin.  Vystúpenia viacerých súborov a jednotlivcov  si vypočulo skoro 200 prítomných.Všetci účinkujúci vystúpili bez nároku na honorár, čo si veľmi vážime a preto im patrí  naše veľké poďakovanie. Vstup bol voľný a vyzbierané finančné zdroje budú použité na dobrovoľnícky program v jednotlivých organizáciách.  

Spracovala: Bc. Juliana Hajduková a Ruženka Berežná