Konferencia "Podpora mladých ľudí prostredníctvom programu EÚ Mládež v akcii"

Konferencia "Podpora mladých ľudí prostredníctvom programu EÚ Mládež v akcii"

Rok 2011

V Prešove sa dňa 28. 04. 2011 konala konferencia, zameraná na podporu mladých ľudí prostredníctvom grantového programu EÚ Mládež v akcii. Viac ako 40 mladých ľudí sa stretlo v hotely Senátor a malo tak možnosť vyjadriť sa k súčasnému využívaniu grantového programu EÚ. Prezentáciou úspešných projektov bol predstavený grantový program EÚ Mládež v akcii a jeho jednotlivé akcie. Medzi prezentujúci  boli aj študenti Prešovskej univerzity v PrešoveFF PUKatedry sociálnej práce,  ktorí predstavili svoj projekt motivácie mladých ľudí k dobrovoľníctvu v meste Prešov. Prostredníctvom hostí, zástupcov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) odboru cezhraničných programov pani Karnižovej a Matušovej, sa prítomní dozvedeli, aké máme ďalšie možnosti využívania prostriedkov EÚ v našom regióne. Ďalšie možnosti, ktoré ponúka EÚ mladým ľuďom predstavila vedúca zastúpenia PSK v Bruseli Natália Tarasovová, ktorá hovorila o grantových programoch EÚ v oblasti vzdelávania a využívania pracovných stáži priamo v orgánoch Európskej únie. Tento blok informácií ukončila Juliana Hajduková, ktorá prezentovala štipendijné možnosti, ktoré môžu využiť študenti, doktorandi prostredníctvom viacerých programov, ktoré administruje SAIA, n. o. Po prezentácií príkladov z praxe  nasledovala práca v skupinách, ktorých  cieľom bolo zhodnotiť a odporúčať ďalšie možnosti a riešenia informovanosti o programe Mládež v akcii.