Krajské srdce na dlani 2010

Krajské srdce na dlani 2010

Rok 2010

8454566-originalVýznamné osobnosti  dobrovoľníckeho života si dňa 25. 11. 2010 v priestoroch PKO Čierny orol v Prešove,  prevzali z rúk primátora mesta Prešov, JUDr. Pavla Hagyariho a Doc. PaedDr. Tatiany Matulayovej, PhD., z Inštitútu edukológie a sociálnej práce, FF Prešovskej univerzity a zároveň predsedníčky  Prešovského dobrovoľníckeho centra (PDC), svoje ocenenie. 
Do 9. ročníka morálneho oceňovania dobrovoľníkov  prišlo 16 nominácií (13 pre jednotlivcov a 3 pre kolektívy), z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 5 jednotlivcov, pričom udelila aj mimoriadne ocenenie za dlhoročnú činnosť a ocenila aj 1 kolektív.  Viac v časti Dobrovoľníctvo/Oceňovanie dobrovoľníkov/Prešovský kraj.