Krajské srdce na dlani 2017

Krajské srdce na dlani 2017

Rok 2017

Celoročná spolupráca s organizáciami, školami, MNO a dobrovoľníkmi vyvrcholila slávnostným oceňovaním výnimočných dobrovoľníkov jednotlivcov, skupín a organizácií. Už 16. rokov hľadáme tých, ktorí sú ochotní nežištne a bezodplatne venovať iným jednu z najcennejších komodít súčasnosti - svoj voľný čas. V roku 2017 sme spoznali 21 výnimočných príbehov a dňa 12.12.2017 na slávnostnomm podujatí v reštaruácii Soraya získalo 11 ocenenie Krajské srdce na dlani 2017.  Podujatie sa konalo pod záštitou Ing. Andrey Turčanovej, primátorky mesta Prešov. Poskytnutím záštity pani primátorka vyjadrila záujem o podporu aktivít smerujúcich k rozvoju dobrovoľníctva. Prítomným sa prihovoril Mgr. Ján Vysocký, vedúci kancelárie primátorky, ktorý ocenil aj prácu organizátárov, ktorých netradičné spájanie ľudí a organizácií vníma ako nevšedné spojenie viacerých sekotorov, ktoré v spoločnosti pôsobia.  Svojim vystúpením obohatila program aj PhDr. Iveta Tarabčáková, vedúca odd. metodických činnosti odboru školstva PSK, ktorá ocenila aktívnosť hlavne mladých ľudí a pretože bola na tomto podujatí prvý krát, vnímala podujatie veľmi príjemne a povzbudivo.  

Slávnostným popoludním sprvádzala Mgr. Veronika Slaninková, dlhoročná patrónka podujatia.  Prítomných potešila folklórna skupina Rozmarija, ktorá pracuje pod vedením pani Mgr. Danky Kovalčíkovej a reprezentuje CVČ v Prešove.  Oceneným sme odovzdali originálne plakety "drevené srdcia", krásne výrobky z rúk členov Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave.

Vďaka vám, ktorí nominujete výnimočných ľudí na toto ocenenie sa  môžeme mnohým aj takýmto spôsobom verejne poďakovať.

Prílohy na stiahnutie