Oceňovanie dobrovoľníkov

Oceňovanie dobrovoľníkov

Rok 2009

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a oceňovanie dobrovoľníkov sa uskutočnilo dňa 2. decembra 2009 o 14.00 hodine v priestoroch PKO – Čierny orol, Hlavná 50 v Prešove. Viac informácií nájdete v prílohe.