Oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja

Oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja

Rok 2016

15. rokov bez prerušenia, oceňujeme rytierov dobra na Krajskom srdci na dlani – KSnD.  Za uvedené obdobie sme spoznali 240 úžasných ľudí, úspešných projektov a povzbudivé príbehy z Prešovského kraja.  Uznania sa dostalo 88 jednotlivcom a 8 kolektívom dobrovoľníkov a rodín. Ocenili sme aj 5 organizácií, ktoré sa dobrovoľníkom systematicky venujú, pričom táto kategória sa objavila po prvýkrát v roku 2014.

V roku 2016 prišlo 19 nominácií, pričom 13 nominácií bolo pre jednotlivca, 2 nominácie prišli na kolektív dobrovoľníkov a 4 nominácie na organizáciu. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční dňa 8. decembra 2016 v Prešove.

Ambasádorkou podujatia je pani PhDr. Soňa Gaborčáková, poslankyňa NR SR, ktorá osobne odovzdá čestné uznania mimoriadnym dobrovoľníkov Prešovského kraja.

 Podujatie realizujeme pri príležitosti Svetového dňa dobrovoľníctva, ktorým je 5. december.