Ochutnávka dobrovoľníctva

Ochutnávka dobrovoľníctva

Rok 2019

Prešovské dobrovoľnícke centrum, n.o.  sa podujalo zorganizovať konferenciu „Ochutnávka dobrovoľníctva“, ktorej cieľom je posilnenie záujmu o dobrovoľníctvo hlavne medzi študentmi SŠ, VŠ, ale aj širokej verejnosti. Úlohou viacgeneračného dialógu je poznať motivácie mladých, ale zároveň hovoriť so skúsenými lídrami, aké sú bariéry a vízie v dobrovoľníctve. 

Očakávame, že to následne pomôže zvýšiť počet aktívnych dobrovoľníkov v meste Prešov.  Vytváraním atraktivnych ponúk pre dobrovoľníkov a posilní to vytváranie vhodných podmienok, ktoré pre dobrovoľníkov organizácie pripravujú. Tieto výstupy poskytneme mestu Prešov ako relevantný zdroj inšpirácie pre ďalšie aktivit, ale aj ďalším relevantným partnerom.

Veľmi si vážime, že téma dobrovoľníctva v meste Prešov neostáva bez odozvy a projekt PDC, o.z. poslancov mesta Prešov zaujal a podporili projekt sumou 780 €. Rovnako oceňujeme a ďakujeme pani Ing. Andrei Turčanovej , primátorke mesta Prešov za jej aktívny záujem o prácu a podporu Prešovské dobrovoľnícke centrum, n.o.

Pozvánku na podujatie nájdete v prílohe.