Projekt 3S

Projekt 3S

Rok 2011

Projekt realizovaný v duchu hesla: radosť rozdávaním rastie. Študenti a študentky Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty PU zúčastnili Intenzívneho programu Erasmus s témou INNOVATIONS OF WORKPLACE DEVELOPMENT IN WELFARE SERVICES IN EUROPE. Pri zrode tejto zahraničnej spolupráce boli PhD. a Mgr. Lenka Kvašňáková.