Štart pre štandard v Prešovskom kraji

Štart pre štandard v Prešovskom kraji

Rok 2016

Cieľom projektu  je poskytovanie informácií, poradenstva cez systém overených služieb a zabezpečenia informácií o dostupnosti dobrovoľníckych príležitosti. Vytváranie príležitostí na dobrovoľníctvo aj pre mladých ľudí so zdravotnými problémami. Neformálnym vzdelávaním cez dobrovoľníctvo zabezpečíme zvyšovanie kompetencií mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život, ale aj  posilnenie ich postavenia v spoločnosti. V rámci aktívnej partnerskej spolupráce rozvíjať  kvalitu práce s mládežou v oblasti dobrovoľníctva a posilniť prácu koordinátora dobrovoľníkov v organizáciách v Prešovskom kraji cez aplikovanie štandardoch práce s dobrovoľníkmi.

Čas realizácie: od marca - decembra 2016

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

AKTIVITY:

1. Informačné stretnutia, ktorých cieľom je zlepšiť informovanosť mladých o dobrovoľníckych možnostiach

2. Trh dobrovoľníckych príležitosti - ponuka doborovoľníckych aktivít pre študentov Prešovskej univerzity, prioritne pedagogickej fakulty. Prezentácia MNO a iných organizácií, ktoré uvítajú mladých počas praxe, ale aj mimo nej. Foto dokumentácia predstavuje atmosféru Trhu DP