Service-learning v Prešove

Service-learning v Prešove

Rok 2012

OZ Prešovské dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Katedrou sociálnej práce, FF PU a Gréckokatolíckou charitou v Prešove, vďaka finačnej podporeNadácie Tatrabanka, realizuje projekt Service-learning v Prešove. Ide o vyučovaciu stratégiu (učenie sa službou), pomocou ktorej študenti a študentky získajú teoretické poznatky a súčasne aj konkrétnu príležitosť zapojiť sa do realizácie konkrétnych komunitných projektov, aktivít, či služieb. Koncept service-learning je určený všetkým študentom, bez ohľadu na ich študijné zameranie, vek, zdravotný stav! Každá študentka a každý študent môže prispieť k spoločnému dielu a môže získať nielen životnú skúsenosť, ale aj kvalitné informácie o problémoch  miestnej komunity a možnostiach ich riešenia. Študenti sa môžu do projektu zapojiť prostredníctvom prihlásenia sa na  výberový kurz Service learning - Učenie službou. Kurz bude v ponuke v zimnom semestri 2012/2013 pre študentky a študentov Filozofickej fakulty PU. Bližšie informácie na michaela.lipcakova@gmail.com. Viac v priloženom letáku.

Prílohy na stiahnutie