Sociálna solidarita mladých v Prešove

Sociálna solidarita mladých v Prešove

Rok 2017

TERMÍN: máj - október 2017

DONOR: mesto Prešov (v rámci poskytovaných dotácii v sociálnej oblasti)

Počas 6 mesačného projektu chceme vytvoriť príležitosti na prepojenie zdravých a znevýhodnených ľudí (mladých aj skôr narodených) na území mesta Prešov. Počas Dni aktívneho dobrovoľníctva (DAD), ktoré sa budú realizovať v čase od 22.09.2017 -  6.10.2017  ponúkneme organizáciám, ktoré na území mesta Prešov pôsobia v sociálnej oblasti a aktívne spolupracujú v sieti Synapsia, možnosť zapojiť do svojich aktivít mladých zdravých dobrovoľníkov a predstaviť im svoju organizáciu a prácu s klientmi. Cez túto aktivitu vytvoríme priestor na stretnutie sveta zdravých a znevýhodnených. Približne 70 mladých ľudí (študenti, nezamestnaní) zapojíme do konkrétnej činnosti v konkrétnej organizácií, ktorú si vyberú.

Pri týchto aktivitách bude hlavným cieľom vytvoriť priestor na kontakt i medzi zdravou mládežou a klientmi organizácií pracujúcich v sociálnej oblasti. Vytvoriť podmienky na pomoc a spestrenie života hendikepovaných cez nové zážitky, vzťahy a cez túto skúsenosť motivovať zdravých dobrovoľníkov k dlhodobému dobrovoľníctvu v našom meste. Prítomnosť zdravých mladých ľudí bude nositeľom nových podnetov a povzbudením pre znevýhodnených klientov našich spolupracujúcich organizácií.